Regulamin Kręgielni "Ośmiornica"

ZASADY KORZYSTANIA Z KRĘGIELNI "OŚMIORNICA

 1. Przed rozpoczęciem gry, każdy uczestnik ma obowiązek zmiany obuwia na bowlingowe lub sportowe (jasna podeszwa).
 2. W przypadku braku własnego obuwia zmiennego należy wypożyczyć obuwie u obsługi baru za dodatkową opłatą wg obowiązującego cennika.
 3. Opłata za wynajęcie toru do gry w kręgle naliczany jest od momentu wpisania do systemu imion zawodników. Tor zostaje automatycznie wyłączony po upływie czasu gry zakupionej przez Klienta.
 4. Opłata za grę w kręgle naliczana jest wg obowiązującego cennika.
 5. Zniżka na grę w kręgle dla uczniów, studentów oraz seniorów odbywa się w wybrane dni i godziny na podstawie okazania obsłudze kręgielni legitymacji (ucznia/studenta lub seniora) wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 6. Zakaz wchodzenia na rozbieg torów do gry w kręgle z jedzeniem i napojami.
 7. Zakaz wchodzenia na tory pod wpływem alkoholu.
 8. Pracownicy ochrony i obsługa baru są uprawnieni do wyproszenia osób nietrzeźwych lub uciążliwych, które zakłócają ład i porządek.
 9. Kule należy rzucić za linią oznaczającą początek toru (linia faulu).
 10. Na jednym torze może grać maksymalnie 8 osób.
 11. Nie wykonujemy rzutu równocześnie z sąsiadami z toru obok. Pierwszeństwo gry ma zawodnik po prawej stronie.
 12. Kule przeznaczone do gry w kręgle, powinny znajdować się na podajniku.
 13. Zabrania się wkładania rąk do wyciągarek kul.
 14. Przed każdym rzutem należy upewnić się czy podnośnik kręgli zakończył pracę. Pozioma belka (sweep) powinna być niewidoczna.
 15. W przypadku uszkodzenia podczas rzutu kulą podnośnika konieczne będzie poniesienie przez klienta kosztów naprawy oraz postoju toru.
 16. W przypadku jakichkolwiek awarii: zacięcia maszyny, złego ustawienia kręgli, zablokowania kuli w rynnie należy niezwłocznie wezwać obsługę. Nie zgłoszenie awarii wiąże się z brakiem uwzględnienia reklamacji.
 17. Samodzielne usuwanie awarii oraz wchodzenia na tory jest surowo zabronione!
 18. Wszelkie uwagi, wątpliwości związane z praca maszyn i torów prosimy niezwłocznie zgłaszać do pracowników kręgielni.
 19. Po zakończonej grze należy zwolnić loże przy torze i zwrócić wypożyczone obuwie.
 20. Czas oczekiwania na odbiór rezerwacji wynosi do 10 minut. Po tym czasie rezerwacja zostaje automatycznie zwolniona.
 21. Osoby posiadające własne akcesoria bowlingowe (buty, kule) mogą korzystać z nich na własną odpowiedzialność.
 22. Rozpoczęcie gry jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 23. Obsługa ma prawo wyłączyć tor w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.
 24. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania produktów, które nie zostały zakupione w kręgielni.
 25. W wyniku zdarzeń losowych (tj. przerwa w dostawie energii elektrycznej, awaria urządzeń, siła wyższa lub przekroczenie czasu odbioru rezerwacji), „Nemo-Swiat Rozrywki" zastrzega sobie możliwość zmiany lub przesunięcia terminu rezerwacji klienta.
 26. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku/głosu/wypowiedzi, zarejestrowanych podczas nagrania w klubie, w dowolnych audycjach tworzonych/emitowanych przez nadawców, jak również w przygotowanych przez te podmioty materiałach promocyjnych lub reklamowych.
 27. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego korzystania z wizerunku/głosu/wypowiedzi we wszystkich polach eksploatacji.
 28. Teren Nemo jest monitorowany w sposób ciągły w celu poprawienia bezpieczeństwa klientów. Nemo gwarantuje, iż monitoring jest prowadzony w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
 29. Osoby przebywające na terenie Nemo naruszające porządek publiczny oraz stwarzające zagrożenie dla siebie lub innych, a także niestosujące się do zasad Regulaminu oraz poleceń obsługi Nemo zostaną wyproszone z obiektu bez prawa zwrotu kosztów za zakupioną grę."

Partnerzy: