Regulamin Konkursu świątecznego

 

ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu jest Nemo – Wodny Świat Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Aleja Róż 1.

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. „Moje Święta” – to hasło przewodnie naszego konkursu. W Konkursie mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które polubiły, udostępniły i skomentowały nasz post publicznie na swoim profilu Facebook i w komentarzu pod konkursem dodały zdjęcie, które Waszym zdaniem pasuje do tego hasła. Mogą to być fotografie pokazujące jak pieczecie pierniki na święta, jak ubieracie choinkę lub jak pakujecie prezenty a może jak Wasze dziecko pisze list do Mikołaja. Liczymy na Waszą kreatywność. Nagrodzimy 5 zdjęć, które skradną nasze serca.
 2. Udział w Konkursie będzie obowiązywał od dnia 18.12.2020r. do dnia 27.12.2020r.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na naszej stronie oraz na Facebook po 04.01.2021r.
 4. Sposób odbioru wejściówek zostanie ustalony podczas kontaktu przez Facebook ze zwycięzcami konkursu.
 5. Nagrody:

1 miejsce – całodniowy bilet na basen i saunę dla uczestnika + 4 osoby towarzyszące

2 miejsce – 2 godziny gry w kręgle na jednym torze

3 miejsce – seans 45 minut w grocie solnej dla uczestnika + 4 osoby towarzyszące

Nagroda dodatkowa: voucher na danie dnia do Bistro Nemo.

 1. Wygrana wejściówka za pierwsze miejsce upoważnia do korzystania ze strefy basenowej, siłowni i saun.
 2. Wygrana nie obejmuje opłat za korzystanie z usług dodatkowych i gastronomicznych.
 3. Wszelkie dodatkowe opłaty zostaną rozliczone według cennika z danej strefy.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureacie Konkursu a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Dane osobowe laureata będą przetwarzane w celu dostarczenia Nagrody oraz później w celach związanych ze sprawozdawczością finansową przez okres wymagany przez przepisy podatkowe.
 4. Organizator przetwarza dane osobowe takie jak nazwa / login uczestnika w mediach społecznościowych, wizerunek, jeśli jest udostępniany na zdjęciu konkursowym, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji o laureacie.
 5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania Konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród, podanie danych do odbioru przez laureata jest konieczne do uzyskania Nagrody. 

 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Przed przystąpieniem do Konkursu Klient oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje je w całości. Klient zobowiązuje się do przestrzegania zasad, określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 2. Wszystkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące warunków Konkursu można zgłaszać do Punktu Obsługi Klienta, codziennie, w godzinach otwarcia Biura (pn – pt 7:00 – 21:00; sb – nd 9:00 – 21:00).
 3. Regulamin Konkursu znajduje się w Punkcie Obsługi Klienta i jest ogólnodostępny dla Klientów

 

 

Partnerzy: