Organy Spółki

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu: Tomasz Kowalski
Prokurent: Mariola Łapa
Prokurent: Paulina Świetlik
Prokurent: Beata Leinz

Rada Nadzorcza:

Paweł Gniadek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Sadłoń
Renata Granowska

Partnerzy: