Organy Spółki

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu: Tomasz Kowalski
Prokurent: Mariola Łapa
Prokurent: Natasza Woźniczka
Prokurent: Beata Leinz

Rada Nadzorcza:

Paweł Gniadek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Sadłoń
Michał Huzarski

Partnerzy: